Phân Ăn ComBo

Giỏ Hàng Của Bạn
BFF nhận đặt hàng trực tuyên từ 09:00 đến 21:00
Tổng Số Món Ăn: 0 Tổng Tiền: 0 VNĐ Xem Giỏ Hàng Thanh Toán
Ghi Chú:Đơn hàng tối thiểu 80.000VNĐ
Combo Fried Chicken
Giá: 49,000VNĐ
Best Friends Combo
Giá: 130,000VNĐ
Two Fried Chicken Combo
Giá: 79,000VNĐ
Four Fried Chicken Combo
Giá: 155,000VNĐ
Beef Burger Combo
Giá: 63,000VNĐ
Chicken Burger Combo
Giá: 61,000VNĐ
Shrimp Burger Combo
Giá: 62,000VNĐ
Hotdog Combo
Giá: 35,000VNĐ
Spaghetty Combo
Giá: 59,000VNĐ
Super Ball Combo
Giá: 68,000VNĐ
Fish Burger Combo
Giá: 49,000VNĐ
Rice Combo
Giá: 56,000VNĐ
American Authentic Combo
Giá: 44,000VNĐ
Sandwich Combo
Giá: 36,000VNĐ
Rice Beef Burger Combo
Giá: 69,000VNĐ
Rice Chicken Burger Combo
Giá: 64,000VNĐ
Rice Fish Burger Combo
Giá: 57,000VNĐ
Rice Shrimp Burger Combo
Giá: 65,000VNĐ
Waffle With Beef Burger Combo
Giá: 66,000VNĐ
Waffle With Chicken Burger Combo
Giá: 67,000VNĐ
Waffle With Fish Burger Combo
Giá: 58,000VNĐ