Hamburger

Giỏ Hàng Của Bạn
BFF nhận đặt hàng trực tuyên từ 09:00 đến 21:00
Tổng Số Món Ăn: 0 Tổng Tiền: 0 VNĐ Xem Giỏ Hàng Thanh Toán
Ghi Chú:Đơn hàng tối thiểu 80.000VNĐ
Hamburger Phomai Đôi
Giá: 44,000VNĐ
Hamburger Bò      
Giá: 34,000VNĐ
Hamburger Cá
Giá: 20,000VNĐ
Hamburger Tôm
Giá: 36,000VNĐ
Hamburger gà
Giá: 35,000VNĐ
Waffle With Beef Burger
Giá: 39,000VNĐ
Waffle With Chicken Burger
Giá: 40,000VNĐ
Waffle With Fish Burger
Giá: 28,000VNĐ
Waffle With Shrimp Burger
Giá: 41,000VNĐ
Rice Beef Burger
Giá: 37,000VNĐ
Rice Chicken Burger
Giá: 38,000VNĐ
Rice Fish Burger
Giá: 28,000VNĐ
Rice Shrimp Burger
Giá: 39,000VNĐ