Gà Rán

Giỏ Hàng Của Bạn
BFF nhận đặt hàng trực tuyên từ 09:00 đến 21:00
Tổng Số Món Ăn: 0 Tổng Tiền: 0 VNĐ Xem Giỏ Hàng Thanh Toán
Ghi Chú:Đơn hàng tối thiểu 80.000VNĐ
Phân Ăn Gia Đình 6 Miếng
Giá: 170,000VNĐ
Phân Ăn Gia Đình 9 Miếng
Giá: 225,000VNĐ
Gà Rán(1 miếng ức)
Giá: 32,000VNĐ
Đùi Gà Rán
Giá: 32,000VNĐ
Cánh Gà Rán
Giá: 32,000VNĐ